Kascontrolecommissie voor 2018.

Kascontrolecommissie voor 2018.

Het bestuur van de bewonersorganisatie Spoorwijk is verheugd dat 2 vrijwilligers bereid zijn de Kascontrolecommissie dit jaar in te vullen. De heer Van de Haar (penningmeester van het Laaktheater) heeft deze functie vorig jaar ook vervuld. De heer Roza (voormalig...