Organisaties in spoorwijk

Op Mobiel/Tablet kun je naar rechts scrollen

 Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld  0900-0443322  www.shginfo.nl
 Algemeen Maatschappelijk Werk  205 23 90
 Bewoners Organisatie Spoorwijk  205 22 05  www.spoorwijk.org
 Bibliotheek Laakkwartier  353 75 70  www.bibliotheekdenhaag.nl/spoorwijk
 Bij-1 voor kinderen en ouders  06 194 543 47  www.bij-1.nl
 Boodschappenbegeleidingsdienst  364 66 61  www.bbddenhaag.nl
 Brandweerkazerne Waldorpstraat  359 16 41  of bij nood 112 of 088-8868000
 Bureau Slachtofferhulp  0800-0233222  www.slachtofferhulp.nl
 Burenhulpcentrale  262 99 99  www.burenhulpcentrale.nl
 Buurtkamer De Wijkplaats  394 01 94
 Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)  0800-2854070  http://www.cjgdenhaag.nl/
 Consultatiebureau  379 58 58
 Diensten centrum “De Wissel”  205 23 90
 Dierenambulance  328 28 28
 Dierenbescherming  392 42 89
 Doktersnachtdienst  346 96 69
 Gemeentelijk Contactcentrum  14070  www.denhaag.nl
 Gezondheidscentrum   393 46 96
 Grof vuil  366 08 08  www.grofvuildenhaag.nl
 Haagwonen  250 70 70  www.haagwonen.nl
 Handhavingsteam Laak    353 77 32
 HTM klantenservice  0900 486 46 36  www.htm.nl
 Huur niet te Duur, Huurteam  850 41 06
 Kindertelefoon (14.00- 20.00)  0800-0432
 Leefbaarheidscoördinator   393 09 99
 Mantelzorg Laak  307 56 82 
of 06-30929559
 Milieuklachtenlijn  353 66 66
 Ongediertebestrijding   311 77 75
 Op. Basisschool “Spoorzoeker”  394 49 97  www.despoorzoeker.info
 RK Basisschool “Jeroen”  393 94 93  www.basisschooljeroen.nl
 Politiebureau Laak    0900-8844
 Speeltuinvereniging     396 12 24
 Spoedhulp (Blijf van mijn lijf)  346 95 46
 Stadsdeelkantoor Laak    via 14070  www.denhaag.nl/Laak
 StIO Laak   415 22 05  www.stiolaak.nl
 Stichting Don Bosco Rijswijk www.donboscorijswijk.nl
 Stichting Hobbytuinen Spoorwijk
 Stichting Schets 06-26104401 www.stichtingschets.nl
 Theater Laak; Laaktheater  393 33 48  www.Laaktheater.nl
 Vadercentrum  205 24 10  www.haagsevaders.nl
 Vestia  088-124 24 24  www.vestia.nl
 Welzijn (MOOI) Laak  205 23 90  www.stichtingmooi.nl
 De Wissel, wijkcentrum  205 23 90
 ‘t Zandje – sporthal  396 14 51
 SOS telefonische hulpdienst  345 45 00  www.deluisterlijn.nl/

 

Wilt u hier ook vermeld worden? Mail dan bos@spoorwijk.org

Het 'BOS' is er voor en door Bewoners

  • kinderen
  • jongeren
  • volwassenen:
  • ouderen

Bezoekadres:

070 - 205 22 05

Van Meursstraat 1b, 2524 XN Den Haag

bos@spoorwijk.org

Postadres:

Postbus 16600
2500 BP  DEN HAAG
Tel. 070 - 205 22 05

Kijk mee!