Informatie m.b.t. nieuwbouw Haag Wonen / Heembouw (“Haagse Hendrik”)

Wijkwandeling / Leefbaarheidsoverleg gaat NIET door.

Vanavond zou er om 18.30 een Wijkwandeling bij de Wissel vertrekken en zou er om 19.30 uur een Leefbaarheidsoverleg zijn. In verband met de ziekte van de bestuursleden van BOS die het zouden kunnen voorzitten gaan deze beide NIET door. We weten nu nog niet of er een...
Informatie m.b.t. nieuwbouw Haag Wonen / Heembouw (“Haagse Hendrik”)

Kascontrolecommissie voor 2019.

Het bestuur van de bewonersorganisatie Spoorwijk is verheugd dat 3 vrijwilligers bereid zijn de Kascontrolecommissie dit jaar in te vullen (voor de controle van de financiële administratie van 2019): mevr. Wesselingh, voormalige voorzitter van BOS (was eerder al eens...
Informatie m.b.t. nieuwbouw Haag Wonen / Heembouw (“Haagse Hendrik”)

Nieuw bezoekadres van de Bewonersorganisatie.

Nadat de Wissel verbouwd is, is de ingang aan de Betsy Perkstraat verdwenen. Het bezoekadres “Betsy Perkstraat 14, 2524 XT  Den Haag” klopt dus niet meer. Het nieuwe adres is: “Van Meursstraat 1b, 2524 XN,  Den Haag” (Google streetview). Ons...