De Stadsvernieuwing gaat door, ook in Spoorwijk

In april 2020, al bijna 2 jaar geleden, hebben de bewoners van een flink woonblok in Spoorwijk, omsloten door de Jonathanstraat, een deel van de Alberdingk Thijmstraat, de Amazonestraat, de Schaapherderstraat, een deel van de Hasebroekstraat, de Potgieterstraat en een deel van de Oltmansstraat, een schrijven gekregen van Vestia met de belangrijke mededeling dat op termijn de huurhuizen in dat blok gesloopt gaan worden en er nieuwbouw voor in de plaats gaat komen.
Dat schrijven heeft geleid tot de oprichting van een klankbordgroep. Ook zijn er bewoners gevonden voor de groep Straatvertegenwoordiging, die de taak kreeg een Sociaal plan te schrijven.
In de brief is ook vermeld dat vanaf juni 2022 tot en met mei 2023 het genoemd gebied tot actiegebied verklaard is. Dat betekent dat de huizen eind mei 2023 leeg opgeleverd moeten zijn.
De bewoners kunnen op eigen kracht op zoek gaan naar een andere woning en er is ondersteuning van de kant van Vestia en de gemeente.
Anne-Marieke Olsthoorn en Dennis Salamat van Vestia zijn contactpersonen.
De Bewonersorganisatie BOS is blij dat Vestia deze 100-jarige woningen aan gaat pakken, maar beseft ook dat het lange traject van oud naar nieuw vele hobbels gaat opleveren.
Zo is het vinden van een (huur)woning in deze overspannen tijd geen sinecure en zeker is dat alle klimaatdoeleinden in de uitvoering van de nieuwbouw verwerkt zullen gaan worden. Zeker is ook dat de nieuwbouw altijd duurder uitvalt dan de huidige bebouwing. Tenslotte wordt het gegroeide verband tussen buren en wijk verbroken.
Wij hopen dat alle participanten in dit transformatietraject beseffen dat het (toekomstig) wij-gevoel overheerst en niet dat van een verzameling ikken.

Henny Koot

Vorige

Volgende