Kascontrolecommissie voor 2018.

Het bestuur van de bewonersorganisatie Spoorwijk is verheugd dat 2 vrijwilligers bereid zijn de Kascontrolecommissie dit jaar in te vullen. De heer Van de Haar (penningmeester van het Laaktheater) heeft deze functie vorig jaar ook vervuld. De heer Roza (voormalig penningmeester van Bij-1) is bereid de commissie te versterken. Als bestuur zijn wij heel blij dat er zulke professionele vrijwilligers serieus naar onze financiën willen kijken.

Middels dit bericht vragen wij de algemene wijkvergadering of zij hier mee akkoord zijn. In het geval u bezwaar heeft, wordt u gevraagd dit uiterlijk 31 januari 2019 kenbaar te maken door een bericht naar bos@spoorwijk.org te sturen met als onderwerp “bezwaar kascontrolecommissie”.

Wij kijken van harte uit naar een gezonde en kritische blik op het reilen en zeilen van onze organisatie!

Volgende