Kascontrolecommissie voor 2019.

Het bestuur van de bewonersorganisatie Spoorwijk is verheugd dat 3 vrijwilligers bereid zijn de Kascontrolecommissie dit jaar in te vullen (voor de controle van de financiële administratie van 2019):

  • mevr. Wesselingh, voormalige voorzitter van BOS (was eerder al eens lid van de kascontrolecommissie);
  • dhr. De Ruijter, actieve bewoner van Spoorwijk;
  • dhr. Van der Meer, actief in De Wissel en het Laaktheater.

Als bestuur zijn wij heel blij dat er zulke professionele vrijwilligers serieus naar onze financiën willen kijken.

Middels dit bericht vragen wij de algemene wijkvergadering of zij hier mee akkoord zijn. In het geval u bezwaar heeft, wordt u gevraagd dit uiterlijk woensdag 26 februari 2020 kenbaar te maken door een bericht naar bos@spoorwijk.org te sturen met als onderwerp “bezwaar kascontrolecommissie”.

Wij kijken van harte uit naar een gezonde en kritische blik op het reilen en zeilen van onze organisatie!

Vorige

Volgende