Stadsdeelbijeenkomst Laak

 

Beste bewoner, organisatie of partner,

Graag nodig ik u uit voor de stadsdeelbijeenkomst op dinsdag 4 oktober van 17.45 tot 21.00 uur bij ROC Mondriaan, Leeghwaterplein 72, Den Haag. De bijeenkomst is voor iedereen die woont, werkt of onderneemt in Laak en zich betrokken voelt bij het stadsdeel.

De vorige stadsdeelbijeenkomst was op 7 juni. Wellicht was u daarbij aanwezig. Het was een goede en zinvolle bijeenkomst waarbij velen van u ons lieten weten zich zorgen te maken over de leefbaarheid in het stadsdeel en hoe we deze kunnen verbeteren. We hebben toen gezamenlijk, maar ook in groepen gesproken over veiligheid, de woonomgeving, onderlinge verbondenheid, de jeugd en taalachterstanden. Ik heb u toen beloofd met uw signalen en zorgen aan de slag te gaan en hier in het najaar op terug te komen. Dit zal ik dan ook doen tijdens deze stadsdeelbijeenkomst.

Het beeldverslag van de vorige bijeenkomst vindt u in de bijlage.

Tijdens de bijeenkomst op 4 oktober gaan we, onder leiding van gespreksleider Astrid Feiter, met elkaar in gesprek over onderwerpen die er in Laak toe doen en zal er volop ruimte zijn om elkaar te ontmoeten.

Programma:

17.45 – 18:30 uur: Inloop met eenvoudige maaltijd, tijd voor ontmoeting en netwerken

18:30 – 19:30 uur: Plenair programma

  • Wat is er gebeurd sinds vorige bijeenkomst?
  • Gasten vertellen over actuele ontwikkelingen

19:30 – 19:45 uur: Pauze

19:45 – 20:20 uur: Tafelgesprekken per wijk, met elkaar in gesprek over ontwikkelingen en de leefbaarheid

20:20 – 20:30 uur: Plenaire terugkoppeling

20.30 – 21.00 uur:  Borrel en napraten

Aanmelding
Meld je vóór 27 september aan via laak@denhaag.nl onder vermelding van: naam, e-mailadres en dieetwensen in verband met catering.

Ik hoop u graag te zien op 4 oktober!

Met vriendelijke groet,
Lawrence Eghosa
Stadsdeeldirecteur Laak

Vorige

Volgende