Werkzaamheden Sinjeur Semeynsweg 325 tot 231

Beste bewoner(s) en/of belanghebbende(n),
Dura Vermeer gaat in opdracht van de gemeente Den Haag de riolering in uw wijk vervangen
omdat die is verouderd. Om het riool te kunnen vervangen, moet de straat in zijn geheel
opengebroken worden. Ook worden de huisaansluitingen en waterafvoerputten vervangen. De
straten en stoepen worden opnieuw bestraat. Stenen, tegels en andere materialen worden
zoveel mogelijk hergebruikt. In deze brief leest u meer over de werkzaamheden.

Vorige

Volgende