Wijkwandeling & Leefbaarheidsoverleg op dinsdag 14 december 2021

De bewonersorganisatie nodigt u uit voor de wijkwandeling en het leefbaarheidsoverleg op 14 december a.s. Verzamelen bij de Wissel, Van Meursstraat 1B om 18.30 uur.
Tijdens de wandeling kunnen bewoners aandacht vragen voor verbeterpunten, zoals rommel op straat, een gevaarlijke verkeerssituatie, te weinig verlichting, etc. De opmerkingen worden genoteerd door vertegenwoordigers van de gemeente of andere instanties die meelopen of worden door de bewonersorganisatie doorgegeven aan de juiste persoon.

Na de wandeling worden de aandachtspunten besproken in het Leefbaarheidsoverleg om 19.30 uur.
Het Leefbaarheidsoverleg vindt plaats in de Wissel.

Gezien de huidige corona-maatregelen is er altijd een kans dat de wandeling en het overleg afgeblazen moeten worden. We proberen om in elk geval de wijkwandeling door te laten gaan. Houdt u a.u.b. de facebook pagina van Bewoners Organisatie Spoorwijk BOS in de gaten voor updates.

Als u in de tussentijd rommel op straat of andere dringende kwesties tegenkomt, belt u dan 14 070 of doe een melding via www.denhaag.nl.

Gesignaleerd in september 2021:

1 Tuin A. Thijmstraat 161 in gebruik als fietsenwerkplaats- svp handhaven A. Thijmstraat 161
2 Stoep V Koetsveldstraat aan een kant te laag t.o.v. deuren en te smal Van Koetsveldstraat
3 Fontein Hof van Heden niet aangesloten Hof van Heden
4 Bij A.Thijmstraat 100, Orac 16RBO149 staat vol bluswater, Oracs stinken Alb. Thijmstraat

/hoek Hasebroekstraat

5 A. Thijmplein-als bus 18 van de halte vertrekt, gaan auto’s over de  ventweg A. Thijmplein tussen Hasebroekstr-Oltmansstr
6 Geen hek om grasveld, bijplaatsingen Oracs, geen speeltoestellen Max Havelaarstraat, perk, zijde B Huetstr
7 Al Thijmstraat, graag bomen snoeien, ze nemen de zon weg. A. Thijmstraat
8 A. Thijmstraat, plantgat bij Marathon is leeg, graag nieuwe boom A. Thijmstraat
9 A. Thijmstraat is een racestraat geworden A. Thijmstraat
10 Busken Huëtstraat, stompje boom t/o nr 12, bomen staan scheef Busken Huëtstraat
11 Parkeervakken te kort,bij nr.3, (1,5 auto), bij nr 16 net geen 3 auto’s Busken Huetstraat
12 Busken Huëtstraat, voor BS De Spoorzoeker, rubber verwijderen.. Voor De Spoorzoeker, t/o speeltuin
13 Busken Huëtstraat, naast M. Havelaarstraat 55 boom ontbreekt Busken Huëtstraat/ M. Havelaarstr. 55
14 Busken Huëtstraat, naast boom Lantaarnpaal 38 doet het niet Busken Huëtstraat/naast boom bij nr. 55
15 Wie haalt onkruid in de boomspiegels weg? Max Havelaarstraat, Spoorwijk alg.
16 Graag onkruid op de stoepen en de straat verwijderen. Spoorwijk algemeen
17 Hoek Alberdingk Thijmstraat/Multatulistraat bestrating kapot gereden A Thijmstraat / hoek

Multatulistraat

Vorige

Volgende