Wijkwandeling & Leefbaarheidsoverleg op dinsdag 14 september 2021

De bewonersorganisatie nodigt u uit voor de wijkwandeling en het leefbaarheidsoverleg op 14 september a.s. Verzamelen bij de Wissel, Van Meursstraat 1B om 18.30 uur.

Na de wandeling worden de aandachtspunten besproken in het Leefbaarheidsoverleg om 19.30 uur.

Het Leefbaarheidsoverleg vindt plaats in de Wissel, in een ruimte waar men voldoende afstand van elkaar kan houden.

Tijdens de wandeling kunnen bewoners aandacht vragen voor verbeterpunten, zoals rommel op straat, een gevaarlijke verkeerssituatie, te weinig verlichting, etc. De opmerkingen worden onderweg genoteerd, in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de gemeente en andere instanties en onder begeleiding van een van de bestuursleden.

U bent van harte welkom om mee te lopen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u uw verbeterpunt mailen naar bos@spoorwijk.org.

Voor dringende meldingen belt u 14 070 of doe een melding via www.denhaag.nl.

Actiepunten wijkwandeling september 2021:

Vraag of opmerking Plaats Doorgeven aan
Trambaan ligt hoger dan oversteekplaats Goeverneurplein Wegbeheer
Plantsoen ook maaien bij fietsnietjes, banken en prullenbakken Plantsoen Sinj Semeijnsweg t/o nr 313 Groenbeheer
Bruggetje tussen Den Haag en Rijswijk repareren, ook de binten 3-centenbruggetje DH-Rijswijk Openbare ruimte
Speeltuin Ledeganckplein heeft geen ingang voor grasmaaier Brede ingang bij het huisje aanleggen Speelbeheer/OR?
Mooiere locatie 4-mei Monument Ledeganckplein mogelijk? Ledeganckplein Bewoners/gem/MCW
Kunst in Spoorwijk inventariseren voor www.bkdh.nl Artikel in Spoorwijzer? redactie.

Vorige

Volgende